Werkgroep Psychosociale Arbeidsbelasting opgericht

‘Project Arbeidsbelasting is uitgelezen kans om sector op de kaart te zetten’

 Een speciale Werkgroep Psychosociale Arbeidsbelasting zet zich in om een vierjarig project van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te ondersteunen. De initiatiefnemers voor het vormen van de werkgroep zijn Ineke Dicker van het Nederlands >> Lees meer ...

Donderdag, 25 September 2014

Stichting RBCZ ontvangt ISO-certificaat van Kiwa

‘Betrouwbare partner voor cliënten en verzekeraars’

De Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heeft het ISO-certificaat uitgereikt gekregen, een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de zorgkoepel. Marcella Bos, senior certificaatdeskundige van de Unit Welzijn en Gezondheid van Kiwa Nederland kwam het overhandigen op het kantoor in Roosendaal.

>> Lees meer ...

Woensdag, 03 September 2014

Welkom

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. 

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Registratie
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. 

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht  Complementaire Zorg). 

Kantoor
Ons kantoor is gevestigd op: Kloosterstraat 82 4701KS te Roosendaal