VGZ vergoedt kindertherapeuten toch in 2015

Coöperatie VGZ heeft besloten ook in 2015 psychosociale jeugdzorg vanuit de Aanvullende Verzekering te vergoeden. Met dit besluit reageert VGZ op de onduidelijkheid over de vraag of gemeenten deze zorg in 2015 inkopen. “VGZ wil haar klanten niet de dupe laten worden van die onzekerheid”, aldus Marieke Lavèn-Arts, zorginkoper Zorg >> Lees meer ...

Dinsdag, 25 November 2014

Belangrijke informatie voor ouders van kinderen tot 18 jaar.

Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ heeft besloten per 1 januari 2015 álle vormen van psychosociale behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar uit te sluiten van de aanvullende verzekering.


Om welke therapieën gaat het?

De therapieën waar het hier onder andere om gaat zijn: Integratieve jeugd- en kindertherapie, Speltherapie, >> Lees meer ...

Donderdag, 20 November 2014

Welkom

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. 

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Registratie
Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. 

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht  Complementaire Zorg). 

Kantoor
Ons kantoor is gevestigd op: Kloosterstraat 82 4701KS te Roosendaal