Criteria BCZ® registertherapeut

RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor beroepsbeoefenaren en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

De Registertherapeut BCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Heeft een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale   basiskennis 
    volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.
2. Heeft bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten
    van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
3. De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de
    Wkkgz. en aan het TCZ-tuchtrecht.
4. Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een  rechtsbijstandverzekering die
    voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de geschillencommissie in het kader van de Wkkgz.
5. Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving bij de beroepsorganisatie niet ouder is dan drie maanden.
6. Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden
   van de beroepsorganisatie. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen en/of te
   genezen.
7. Is in het bezit van een AGB-code.