Aanmeldingsprocedure

Een beroepsbeoefenaar kan zich NIET rechtstreeks bij RBCZ registreren, dit gebeurt altijd via een bij RBCZ/TCZ aangesloten beroepsorganisatie.

De beroepsbeoefenaar dient contact op te nemen met een beroepsorganisatie, die met RBCZ/TCZ een aansluitovereenkomst heeft.  Een overzicht daarvan is terug te vinden op deze website bij:  Aangesloten beroepsorganisaties. Zij zullen voor aanmelding zorgdragen, indien de beroepsbeoefenaar aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Zie verder de link: aangesloten beroepsorganisaties.