Bijdrage en opzeggingen RBCZ/TCZ

Indien een beroepsbeoefenaar wordt aangemeld voor het hbo-register en het onafhankelijke tuchtrecht, is de kwaliteit van de genoten opleidingen en praktijkvoering door de beroepsorganisatie gecontroleerd. Toch biedt inschrijving in het register geen garantie dat er vergoeding wordt verstrekt door alle zorgverzekeraars. 

De zorgverzekeraars hebben het recht om zelf te bepalen welke therapieën zij willen vergoeden. 

Tarieven voor 2017

- De bijdrage voor RBCZ/TCZ 2017 bedraagt € 67,59 (exclusief 21% btw). 

- De bijdrage voor TCZ 2017 bedraagt € 67,59 (exclusief 21% btw).

- De bijdrage voor het Student Register bedraagt € 45,00 (exclusief 21% btw).


- Bij aanmelding nà 1 juli is de bijdrage 60% van € 67,59  (exclusief 21%btw). 

  Dit geldt alleen voor therapeuten, die aangemeld worden voor het HBO- of het Basisregister.

- Inschrijfgeld (éémalig) € 45,00 (exclusief 21% btw), voor nieuwe therapeuten.

Uitschrijven register

De inschrijving in het RBCZ-register is geldig tot 1 januari van het volgende boekjaar, dus per kalenderjaar. Bij uitschrijving moet een beroepsbeoefenaar vóór 1 september van het huidige boekjaar dit bij beroepsorganisatie of therapeutenadministratie schriftelijk kenbaar maken, via emailadres: administratie@tcz.nu. Graag met de reden waarom u wenst uitgeschreven te worden en met vermelding van uw registratienummer/licentienummer van RBCZ. U wordt dan per 1 januari 2018 uitgeschreven. Opzeggingen nà 1 september 2017 kunnen niet meer worden gehonoreerd, c.q. verwerkt.

De inschrijving in het register en de vermelding in de zorggids van de Coöperatie VGZ eindigt pas op 31 december. In de periode van 30 november tot 1 januari volgend boekjaar blijft betrokkene registertherapeut en worden de behandelingen als ze daarvoor in aanmerking komen, gewoon vergoed. 

Restitutie van de jaarbijdrage is niet mogelijk bij tussentijdse opzegging. 

Aanmelding

Als een beroepsbeoefenaar wordt aangemeld door de beroepsorganisatie en hij of zij wil dat zelf niet, dan heeft betrokkene gedurende 30 dagen de gelegenheid om de aanmelding te annuleren. 

Betaling en wanbetaling

Facturatie vindt plaats in januari. De betaling dient overgemaakt te worden naar IBAN-nummer NL37 RABO 0113 2864 65. Bij niet betalen gaat de eerste aanmaning in februari de deur uit. De laatste aanmaning vindt plaats in maart. Indien uiterlijk 10 werkdagen na het versturen van deze laatste herinnering de factuur nog niet is voldaan, wordt betrokkene doorgehaald in het register. De doorhaling wordt gemeld aan de beroepsorganisatie en aan de zorgverzekeraar.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zoals in bijvoorbeeld het geval van een sabbatical, kunnen worden voorgelegd aan het bestuur via de therapeutenadministratie