BTW-vrijstelling

Als u geregistreerd bent bij RBCZ bent u vrijgesteld van BTW voor de gezondheidskundige behandeling van de individuele cliënt. U hoeft dit niet aan te vragen, u kunt dit direct toepassen. De herbevestiging van deze BTW vrijstelling kunt u hier downloaden.

De omzet die vrijgesteld is van BTW geeft u niet aan op de aangifte. Als u uitsluitend vrijgestelde omzet heeft, vul dan bij vraag 1a “0”(nihil) in. Dien de BTW-aangifte altijd in!

LET OP: niet alle diensten die u verleent zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.
Niet vrijgesteld van BTW zijn onder andere groepsbehandelingen, relatietherapie, diensten op het gebied van functieverbeteringen in opdracht van werkgevers, trainingen, ook als deze gericht zijn op welzijn, verkoop van supplementen e.d.

Voor beroepsgerichte opleidingen geldt een andere regeling. Een trainer/ZZP-er, of opleidingsinstituut dient voor de BTW vrijstelling op dat gebied erkend te zijn door het CRKBO.

Geen bezwaar/verzoek ingediend en u wilt wel geld terug?
Bent van mening dat u recht heeft op teruggave van eerder betaalde btw, stuurt u dan zo snel mogelijk alsnog een bezwaar/verzoek. Voor gezondheidskundige diensten aan individuen die u als RBCZ-therapeut heeft verricht, kunt u vanaf 1 januari 2015 nog om teruggave verzoeken. Neem in het verzoek, naast uw N.A.W. gegevens en btw-nummer, ook op om welke bedragen per kwartaal en de jaren het betreft en geef uw RBCZ registratienummer (licentienummer) op. Indien u, door gebruik van de kleineondernemersregeling,  geen BTW heeft afgedragen, hoeft u geen bezwaar in te dienen.

Vragen?
Heeft u vragen over de BTW vrijstelling? Stel deze dan aan rbcz@belastingdienst.nl., of aan de Belastingtelefoon: 0800-0543.

De medewerkers van RBCZ kunnen geen vragen over BTW- zaken beantwoorden. Niet telefonisch en ook niet schriftelijk.

Klik op deze link voor de laatste update BTW vrijstelling.