BTW-vrijstelling

Als u geregistreerd bent bij RBCZ bent u vrijgesteld van BTW voor de gezondheidskundige behandeling  van de individuele cliënt. U hoeft dit niet aan te vragen, u kunt dit direct toepassen.

Deze omzet geeft u niet aan op de aangifte. Als u uitsluitend vrijgestelde omzet heeft, vul dan bij vraag 1a “0”(nihil) in. Let op: dien de aangifte altijd in!

Bezwaar indienen
De standaardregel voor het indienen van een bezwaar tegen een BTW aangifte is dat u dit kunt doen tot 6 weken na de datum van betaling van de betreffende aangifte. Meestal is dit een kwartaal.

Ondanks dat de bezwaartermijn mogelijk verlopen is, kunt u wel teruggave vragen voor ten onrechte betaalde BTW voor de periode1 januari 2015 en tot en met 31 december 2016.

De Belastingdienst zal dan uw bezwaar ambtshalve behandelen. Dat betekent dat u niet meer in beroep kunt tegen een besluit van de inspectie omdat deze buiten de bezwaarperiode is ingediend.

Let op: u moet dit bezwaar schriftelijk sturen naar uw eigen inspectie en NIET naar het mailadres rbcz@belastingdienst.nl. Om te achterhalen naar welk kantoor u uw brief moet sturen, maakt u gebruik van deze link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/gvk/

In dit bezwaar vermeldt u de volgende gegevens:

  • dat u bezwaar maakt tegen de betaling op aangifte of aanslag omdat u geregistreerd bent bij RBCZ en derhalve vrijgesteld bent van BTW voor gezondheidskundige behandelingen aan individuele patiënten
  • de naam en de adresgegevens van uw praktijk,
  • uw BTW-nummer,
  • de aangiften (meestal kwartalen) waartegen u bezwaar maakt
  • Het BTW-bedrag dat u per aangifte hebt betaald, voor zover dit de gezondheidskundige diensten aan individuele patiënten betreft.

Omdat de BTW regelgeving pas in 2015 door de uitspraak van de Hoge Raad is veranderd, zal de inspectie over de jaren 2013 en 2014 geen BTW terugbetalen, behalve als u over deze periode tijdig een bezwaar heeft ingediend.

Geen collectief bezwaar

RBCZ heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst waardoor alle bij het RBCZ ingeschreven therapeuten de vrijstelling voor de btw kunnen toepassen, voor zover de therapeut gezondheidskundige verzorging aan de individuele mens verricht.
RBCZ kon geen collectief bezwaar tegen eerder betaalde aangiftes indienen. De situatie is immers bij elke therapeut verschillend.

De gegevens die RBCZ aan de Belastingdienst heeft verstrekt zijn alleen gebruikt voor de BTW-vrijstelling. Deze gelden niet als een ingediend bezwaarschrift. U moet altijd zélf een bezwaarschrift indienen.

Al bezwaar ingediend?

Heeft u al bezwaar ingediend, dan hoeft u dat niet (nogmaals) te doen. De Belastingdienst is bezig alle ingediende bezwaarschriften af te handelen. Door het grote aantal therapeuten en ingediende bezwaarschriften kan het enige tijd duren voordat u bericht krijgt. De Belastingdienst neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over de door u ingediende bezwaarschriften.

Let op! Blijf de aangiften altijd indienen, als u uitsluitend gezondheidskundige diensten aan individuele patiënten verricht dien deze dan in na het vullen van vraag 1a met “0”(nihil).

Niet alle diensten vrijgesteld van BTW?

Als niet alle diensten vrijgesteld zijn van BTW, kunt u mogelijk gebruik maken van de kleine ondernemersregeling

Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/kleineondernemersregeling

Als dit voor u het geval is, vermeld dit dan in uw bezwaarschrift.

Vragen?

Heeft u vragen over de door u ingediende of in te dienen bezwaarschriften? Stel deze dan aan rbcz@belastingdienst.nl. Dit is een mailadres van de Belastingdienst: het RBCZ heeft géén toegang tot deze mailbox. Heeft u vragen aan (het bestuur van) het RBCZ? Stel deze dan rechtstreeks via voorzitter@rbcz.nu Het secretariaat kan uw BTW-vragen NIET beantwoorden