De 2 sectoren

Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 vóór Christus sprak al zeer belangrijke woorden over de natuurgeneeskunde. Hij zei onder meer: “De natuur geneest, de arts is niet meester, maar dienaar van de natuur.”
 
In de natuurlijke gezondheidssector wordt gestreefd naar het principe ‘nihil nocere’. Dat houdt in dat nooit schade mag worden toegebracht. Ook Hippocrates wees op het belang daarvan. Bij natuurgeneeswijzen is de keuze van het toedienen van een kleine therapeutische prikkel om het gewenste resultaat te bereiken uitgangspunt.
 
De beroepsorganisaties, die zijn aangesloten bij de RBCZ, zijn ingedeeld in sectoren. Een sector bestaat uit een aantal stromingen. Door op de naam van de vereniging te klikken, komt u op de website van de vereniging terecht. Hier vindt u meer informatie over de specifieke therapieën.

De psychosociale sector 

De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen in situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. 

Deze psychosociaal hulpverlener helpt om de hulpvraag van een cliënt inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen.  

Psychosociale problemen zijn op een grote verscheidenheid aan problemen van toepassing, zowel op het gebied van angst, spanning, nervositeit, onrust, irritatie en stress, als op gezins- en relatieproblemen, eenzaamheid en identiteit. De Psychosociale therapie kent heel veel verschillende stromingen.

De medisch sociale sector

Binnen de medisch sociale sector maken therapeuten gebruik van een basistherapie uit de natuurgeneeskunde, die aangevuld wordt met ondersteunende therapieën. 
Lees meer

Ook de oosterse therapie valt binnen deze sector.
Lees meer