RBCZ kinder- en jongerentherapeuten


Dé ontbrekende schakel binnen de jeugdhulp


Najaar 2015
www.RBCZ.nu

Iedereen is inmiddels op de hoogte van de veranderingen in de jeugdzorg sinds de transitie begin 2015.

De kinder- en jongerentherapeuten van RBCZ worden langzamerhand ontdekt en (h)erkend in het nieuwe speelveld van jeugdhulp.

Deze diverse groep kindertherapeuten is dé ontbrekende schakel als het gaat om jeugdhulp op maat die kinderen en ouders in hun kracht zet.

Interventiepiramide rond gezin, jeugd, ouder en opvoederDe ontbrekende schakel in de jeugdhulp

Ouders zijn gelukkig als kinderen lekker in hun vel zitten; als kinderen kunnen omgaan met wat er in het leven gebeurt en met veerkracht eventuele obstakels tegemoet kunnen treden.
Een kinder- en jongerentherapeut biedt psychosociale hulp aan kinderen, jongeren én hun ouders met als doel dat het kind/de jongere zich ongehinderd en vol vertrouwen weer verder kan ontwikkelen.
Het is een oplossingsgerichte vorm van therapie om zwaardere zorg te voorkomen. Kinder- en jongerentherapie bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het nieuwe jeugdzorgveld. Een integrale aanpak waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving (ouders, school) nauw betrokken wordt. Daardoor kan de kern van het probleem snel en effectief aangepakt worden. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere disciplines.

Kern van kinder- en jongerentherapie

Uitgangspunt is het zelfhelend vermogen van het kind . De therapeut begeleidt het kind om dit vermogen te ontdekken en te benutten.

Daarbij werkt de kinder- en jeugdtherapeut nauw samen met ouders, leerkrachten en andere belangrijke volwassenen, waardoor zij beter toegerust worden om het kind verder te begeleiden.

Er zijn verschillende stromingen binnen de kinder- en jongerentherapie, zoals integratieve kindertherapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie, etc.

RBCZ geregistreerde kinder- en jongerentherapeuten

De kinder- en jongerentherapeuten die zijn opgenomen in het RBCZ-register zijn onafhankelijke, zelfstandige therapeuten. Ze werken veelal in een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie voor kinderen en begeleiding van ouders. Sommigen hebben scholen, ziekenhuizen of andere instellingen als opdrachtgever. Het zijn hoogopgeleide professionals. Ze hebben na een HBO of WO opleiding een 3 of 4 jarige-therapieopleiding gevolgd. Naast het verwerven van theoretische kennis en therapeutische competenties hebben zij zich intensief bezig gehouden met hun persoonlijke ontwikkeling tot therapeut door middel van supervisie en leertherapie. Ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen van de bij RBCZ aangesloten beroepsverenigingen.

Werkwijze

De kinder- en jongerentherapeut verdiept zich in en sluit aan bij de belevingswereld van het kind, waarbij de therapie zich richt op zowel de binnenwereld als de buitenwereld, kortom het systeem, van het kind.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werk enz., afhankelijk van wat past bij het individuele kind.

Therapie op maat!

Kortom

Doorslaggevende redenen om voor een RBCZ kinder- en jongerentherapeut te kiezen:

  • Samen: met het gezin en andere betrokkenen
  • Preventief: erger en duurder voorkomen
  • Eigen kracht: zelfhelend vermogen
  • Effectief: kortdurend en geen onnodige diagnoses of labels
  • Laagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst, geen verwijzing nodig

Vroegtijdig problemen aanpakken voorkomt grotere problemen op latere leeftijd!

RBCZ startpakket en vervolgpakketten

RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten bieden een startpakket voor psychosociale hulp aan kinderen en jongeren:

  1. intakegesprek met ouders
  2. 5 sessies met het kind
  3. evaluatiegesprek met ouders

Tijdens het evaluatiegesprek krijgen de ouders adviezen en wordt bekeken of een vervolg nodig is op de middellange (tot 10 sessies) of lange termijn (tot 20 sessies). Indien nodig wordt ook doorverwezen naar andere hulpverleners.

De kosten van een dergelijk startpakket bedragen rond de 600 euro, afhankelijk van het door de kindertherapeut gehanteerde tarief.