Organisatie

De stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg) is een organisatie met als aandachtsgebieden de ledenadministratie en de bijbehorende bedrijfsadministratie. Daarnaast worden vanuit deze organisatie werkzaamheden verricht, die betrekking hebben op het tuchtrecht. De stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) is de hoofdorganisatie met als belangrijkste aandachtsgebied het tuchtrecht. Beide stichtingen zijn in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voorzitter, de secretaris en de directeur vormen het dagelijks bestuur van RBCZ.

Iedere sectorale adviescommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur over vraagstukken en/of ontwikkelingen binnen de specifieke sectoren in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Ieder sectorale adviescommissie laat zich door een coördinator vertegenwoordigen.

TCZ/RBCZ maakt op contractbasis gebruik van externe deskundigheid. Dit strekt zich uit van de hosting van de website, het laten opstellen van de jaarrekening tot het laten schrijven van teksten voor publicaties.