Overlegstructuur

RBCZ heeft als doelstelling om een actievere betrokkenheid te bewerkstelligen met de beroepsverenigingen en haar aangesloten leden in de complementaire zorg, zorgverzekeraars en consumenten. Binnen RBCZ zijn drie sectoren actief: de psychosociale sector en de medisch sociale sector.

De sectoren bestaan uit afgevaardigden van de aangesloten beroepsorganisaties per sector. Deze komen vier keer per  jaar bijeen. In overleg met RBCZ worden coördinatoren aangewezen, die als voorzitter fungeren binnen deze adviescommissies.

Voorzittersoverleg

Twee keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen de RBCZ-voorzitter en de sectorale adviescommissie. Verder is er eveneens twee maal per jaar een overleg met de voorzitters van de beroepsverenigingen uit alle sectoren en het bestuur van de Stichting RBCZ.

Zorgverzekeraars

Het bestuur van de Stichting RBCZ heeft regelmatig overleg met alle zorgvezekeraars en treedt bovendien in overleg met de verzekeraars als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.