Symposium Gezond Ondernemen

Presentaties van de sprekers:

1) Willem van Rhenen Symposium Gezond Ondernemen RBCZ

2) Alexandra Smith van Fabel "Zelfstandige met Plezier "

3) Annie Massop RBCZ Sheet definitief

4) Jorin v.d.Velden & Arwin v.d. Velden Presentatie MijnDiAd RBCZ

5) Alexandra Smith van Fabel "Zichtbaar in de markt"