Update januari 2018: Einde centrale behandeling in Breda per 1 januari 2018
Zoals in eerdere informatie al is vermeld, is de Belastingdienst Breda in 2017 bezig geweest om vragen en bezwaren van onze RBCZ-therapeuten te behandelen. Hoewel dit langer heeft geduurd dan op voorhand is voorzien, is de Belastingdienst nu bezig om de laatste bezwaren en verzoeken te verwerken.

De Belastingdienst heeft ons medegedeeld dat bezwaren, of verzoeken die vanaf 1 januari 2018 worden ontvangen, niet meer centraal in Breda worden behandeld, maar door de eigen competente inspecteur. Alle bezwaren/verzoeken die vóór 1 januari 2018 zijn ontvangen door de Belastingdienst worden wel door Breda afgehandeld.

De mailbox die de Belastingdienst nu gebruikt voor communicatie met RBCZ-therapeuten (rbcz@belastingdienst.nl) vanuit de Belastingdienst Breda blijft in ieder geval tot 31 maart 2018 actief.
Mocht u na 31 maart 2018 nog vragen hebben, belt u dan met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Wel bezwaar/verzoek ingediend, maar nog niks gehoord?
De Belastingdienst heeft nagenoeg alle RBCZ therapeuten die een bezwaar/verzoek hebben ingediend een sjabloon toegestuurd met het verzoek om deze ingevuld retour te sturen of te mailen. Dat sjabloon is noodzakelijk om de bedragen waar u recht op heeft, bekend te maken bij de Belastingdienst.

Hebt u wel bezwaar/verzoek ingediend vóór 1 januari 2018, maar dit sjabloon nog niet ontvangen? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst, via rbcz@belastingdienst.nl.

Herinnering insturen sjablonen
Mocht u een sjabloon hebben ontvangen, stuur dit dan zo snel mogelijk terug. Zonder ingevuld sjabloon kan de Belastingdienst niet aan uw bezwaar tegemoet komen.

Er zijn in totaal 1100 RBCZ-therapeuten aan wie wel een sjabloon is verstuurd, maar die daar niet op hebben gereageerd.

Reageert u niet, ook niet na de herinnering, dan zal de Belastingdienst geen andere keuze hebben dan het bezwaar/verzoek af te wijzen. Een nieuw verzoek kan daarna niet meer worden behandeld door de Belastingdienst. Wacht dus niet te lang en vul het sjabloon zo snel mogelijk in!

Ligt het sjabloon bij uw belastingadviseur? Neem dan zo snel mogelijk contact met hem of haar op. Lukt het niet om het sjabloon tijdig in te vullen? Neem dan tijdig contact op met de Belastingdienst, bij voorkeur via rbcz@belastingdienst.nl

Sjabloon ingestuurd, maar nog geen geld ontvangen?
Hebt u het sjabloon langer geleden al ingestuurd maar uw geld nog niet ontvangen? De verwerking van het sjabloon naar teruggave kan 8 tot 12 weken duren. Hebt u na 12 weken nog steeds geen geld ontvangen? Neem dan contact op met de Belastingdienst, bij voorkeur via rbcz@belastingdienst.nl.

Geen bezwaar/verzoek ingediend en u wilt wel geld terug?
Hebt u geen bezwaar/verzoek ingediend, maar u bent van mening dat u wel recht heeft op teruggave van eerder betaalde btw, stuurt u dan zo snel mogelijk alsnog een bezwaar/verzoek. Voor gezondheidskundige diensten aan individuen die u als RBCZ-therapeut heeft verricht, kunt u vanaf 1 januari 2015 nog om teruggave verzoeken. Neem in het verzoek, naast uw NAW en btw-nummer, ook op om welke bedragen per kwartaal en de jaren het betreft en geef uw RBCZ registratienummer (licentienummer) op.