Veel gestelde vragen

AVG: wat wordt er verstaan onder gegevens verwerken?

AVG: wanneer moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten?

AVG: moet ik een verwerkingsovereenkomst afsluiten met de huisarts, of andere zorgaanbieder als ik die informeer?

AVG: moet ik met een collega een verwerkersovereenkomst afsluiten wanneer hij of zij voor mij gaat waarnemen tijdens bijvoorbeeld ziekte of vakantie?

AVG: wat zijn voor de therapeuten legitieme doeleinden om persoonsgegevens te mogen verwerken?

AVG: mag ik het BSN-nummer opvragen van een cliënt?

AVG: als ik mail met een cliënt, mag ik dan nog wel iets over de inhoud van het consult in de mail zetten?

AVG: moet ik een verwerkersovereenkomst met de provider hebben waar de mailserver staat?

AVG: moet ik met Whats-app ook een verwerkersovereenkomst sluiten en zo ja, hoe doe ik dat dan?

AVG: hoe zit het eventueel met het verzenden van vertrouwelijk gegeven via whats-app? Die hebben end-to-end encryptie, maar mogen de cliënt en ik dit wel gebruiken bijvoorbeeld in acute situaties waarbij bellen niet mogelijk is?

AVG: hoe zit het eventueel met het verzenden van vertrouwelijk gegeven via whats-app? Die hebben end-to-end encryptie, maar mogen de cliënt en ik dit wel gebruiken bijvoorbeeld in acute situaties waarbij bellen niet mogelijk is? copy 1

Accrediteert de RBCZ beroepsopleidingen?

Ik ben door RBCZ aangemeld voor Vergelijk en Kies en ik kan mezelf niet vinden?

Waarom staat er TCZ op de factuur, ik ben aangemeld voor RBCZ?

Hoe kan ik mij aanmelden?

Ik heb meerdere facturen ontvangen?

Er staat een fout op mijn licentie?

Wat moet ik doen met het schildje?

Wat moet er allemaal staan op de factuur?

Ik heb meer dan dertig dagen geleden mijn bijdrage voor TCZ overgemaakt en nog geen licentie ontvangen?

Hoe en waarvoor kan ik contact opnemen met RBCZ/TCZ?

Hoe kan ik inloggen in het register?

Is EHBO verplicht?

Hoe oud mag een VOG-verklaring zijn?

Hoe moeten zorgaanbieders in de alternatieve beweegzorg zijn ingeschreven?

Wat zijn de richtlijnen voor het omgaan met kinderen in mijn praktijk?

Welke therapieën worden door de Coöperatieve VGZ niet vergoed?

Zijn er opleidingen op Hbo-niveau waarvan de afgestudeerden opgenomen kunnen worden in Vergelijk en Kies van de VGZ?

Wordt een door CRKBO erkende opleiding ook door RBCZ en/of de zorgverzekeraars erkend?

Hoe kan ik mijzelf uitschrijven als registertherapeut?

Wat is het ECP?

Stel dat ik als GZ-psycholoog een basispsycholoog in dienst neem. Zou ik die dan onder eigen naam, of mijn naam moeten/mogen registreren? Zijn er aanvullende opleidingen en/of eisen nodig met een universitair diploma psychologie?

Wordt het diploma Sportmassage therapeut erkend door VGZ?

Waar kan ik informatie vinden over de eindtermen Plato?

Hoe kan ik me aanmelden voor Vergelijk en Kies van VGZ?

Algemeen over opleidingen

Wat heb ik naast mijn vakopleiding nodig om in Vergelijk en Kies opgenomen te worden, is dat medische basiskennis of psychosociale basiskennis?

Waarom staat hbo-speltherapie niet op de hbo-verklaring vermeld?

Vragen VGZ

Geldt er bij VGZ een algemene leeftijdsgrens voor het uitoefenen van alternatieve zorg?

Welke zaken moeten er op een restitutie/declaratienota VGZ komen te staan: