Veel vragen over VOG

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) levert over het algemeen veel vragen op. Dit komt wellicht, omdat steeds meer mensen een VOG nodig hebben. In 2004 vroegen 200.000 mensen een dergelijke verklaring aan en in 2011 waren dat er 500.000. Ook de introductie van het online aanvragen van de VOG heeft tot extra vragen geleid. We zetten de belangrijkste aspecten op een rijtje: 
 
Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van de overheid, waaruit blijkt dat je justitiële verleden geen bezwaar oplevert voor je nieuwe baan of ander doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. 
 
Wanneer is een VOG nodig?
Voor het uitoefenen van sommige beroepen is een VOG verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers en taxichauffeurs. Ook gastouders hebben verplicht een VOG nodig. Bovendien is het niet alleen een werkgever die om een VOG kan vragen, maar ook verenigingen en andere organisaties. Ook voor de aanvraag van een visum of werkvergunning heb je een VOG nodig.
 
Wat staat er niet in een VOG?
In de VOG staat niet of je strafbare feiten hebt gepleegd of welke dit zijn. Als je een keer op staande voet bent ontslagen, wordt dit evenmin vermeld. 
 
Wat staat wel in een VOG?
In de VOG wordt verklaard dat je verleden geen belemmering oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Daarnaast wordt nu op de VOG ook aangegeven aan de hand van welk risicogebied of screeningsprofiel de aanvrager is gescreend. 
 
Levert je verleden een beperking op, dan wordt de VOG in zijn geheel niet afgegeven. De afgifte van een VOG betekent dus automatisch dat er geen belemmeringen zijn.
 
Hoe vraag ik een VOG aan?
Je kunt op twee manieren de VOG aanvragen: bij de gemeente waar je staat ingeschreven of online. De afhandeling en beoordeling van de VOG-aanvraag is in beide procedures hetzelfde, maar de kosten voor de online VOG zijn lager: 24,55 euro in plaats van 30,05 euro.
 
Onderzoek strafbare feiten
Nadat je je aanvraag hebt ingediend, wordt er onderzocht of je strafbare feiten hebt gepleegd. Is dit niet het geval, dan wordt binnen vier weken na ontvangst van je aanvraag beslist om een VOG af te geven. Is er wel sprake van strafbaar gedrag, dan wordt beoordeeld of dit gedrag een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. In dit geval wordt binnen acht weken na de ontvangst van je aanvraag een besluit genomen. 
 
Voornemen tot weigeren
Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvang je eerst een voornemen tot weigeren. Hierin staan de redenen van de voorgenomen weigering. Op dat moment kun je schriftelijk je eigen zienswijze indienen en aanvullende informatie geven. Als de weigering definitief is, ontvang je een afwijzend besluit.  
 
Bezwaar tegen afwijzend besluit
Je kunt bezwaar maken tegen de weigering om je een VOG te geven. Je dient dit binnen zes weken te doen. Je hebt hier geen advocaat voor nodig. Indien je bezwaar wordt afgewezen, dan heb je nog de mogelijkheid om hiertegen bij de bestuursrechter in beroep te gaan. 


Bron: JuroFoon